Αντιπροσωπεύουμε για την Ελλάδα μερικά από τα σημαντικότερα εργοστάσια και εξαγωγικούς οίκους που θεωρούνται διεθνώς πρότυπα αξιοπιστίας και ποιότητας.

Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που διαθέτουμε περιλαμβάνει τους τομείς του χάρτου , του χαρτονιού, της χάρτινης συσκευασίας , της πλαστικής συσκευασίας, των ειδών catering .

Στόχος μας είναι η συνεργασία με τα μεγαλύτερα τεχνολογικά προηγμένα εργοστάσια σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ανταγωνιστικές τιμές ικανοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση που προκύπτει.

Εργαζόμαστε με γνώμονα το μέλλον ,ενθαρρύνοντας τους πελάτες μας να αναζητούν νέες συμφέρουσες και δημιουργικές λύσεις.

Η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας και η ακρίβεια στην παράδοση των παραγγελιών έχει δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους.