ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΜΕ 1 PE92275
Βάρη: 170 - 350 gr / m2

ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΜΕ 2 PE
Βάρη: 170 - 350 gr / m2

ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ 1 ΡΕ
Βάρη: 215 -350 gr/m2

ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ 2 ΡΕ
Βάρη: 215 -285 gr/m2

ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ BOARD –E ΜΕ 1 ΡΕ
Βάρη: 210 -440 gr/m2

ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ BOARD –E ΜΕ 2 ΡΕ
Βάρη: 210 -440 gr/m2

ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΓΩΤΟΥ ΜΕ 1 ΡΕ ( COATED BOARD –Hi Gloss)
Βάρη: 210 -335 gr/m2